Independent Order of Odd Fellows

Belgia Loge Antwerpen
100 jaar Odd Fellowship aan de Schelde (Dara De Bruyn)


Naar aanloop van deze viering bestudeerde Dara De Bruyn de omvangrijke archieven van de Belgia Loge die op het Liberaal Archief bewaard worden, wat resulteerde in de historiek van 100 jaar Belgia Loge.

2 september 1911 was een heuglijke dag in de geschiedenis van de Independent Order of Odd Fellows: in Antwerpen werd de Belgia Loge gesticht, de eerste Belgische loge van deze Orde.
De Odd Fellowloges zijn, zoals de vrijmetselaarsloges, ontstaan in het vroeg 18de-eeuwse Londen. Het is echter pas na de stichting in 1819 van de Washington Lodge nr. 1 in Baltimore (Verenigde Staten) door de Britse migrant Thomas Wildey, en de oprichting van de Independent Order of Odd Fellows in 1843, dat de Orde zich sterk verspreidde, eerst in Amerika en vandaar terug naar Europa. Daar kende ze vooral in Scandinavië, Duitsland en Nederland veel aanhang. Door contacten met Nederlandse Odd Fellowleden, bleek ook in België interesse en dat resulteerde in de oprichting van de Belgia Loge in 1911. Zoals in veel verenigingen kende ook de geschiedenis van de Antwerpse Belgia Loge perioden van ups en downs maar in september 2011, kon ze haar honderdste verjaardag vieren.

Deze historiek brengt geen doorlopend chronologisch verhaal, maar een verhaal dat werd opgehangen aan diverse thema’s die nauw met de Belgia Loge verbonden zijn. Zo is er aandacht voor de invulling van de zittingen en voor de betekenis en achtergrond van de symbolen en rituelen en hoe men ermee omgaat, zeker naar het einde van de 20ste eeuw. Een van de belangrijkste - en tevens meest zichtbare - symbolen is het beeld van de drie schakels, die het devies van de Orde symboliseren: Vriendschap, Liefde en Waarheid.
Een belangrijk deel is gewijd aan één van de fundamentele pijlers van de werking van de Odd Fellows, nl. de hulpverlening. De Ordeleden wordt nadrukkelijk gevraagd om “de noodlijdenden te helpen, de zieken te bezoeken, de doden te begraven, de weduwen te steunen, de wezen op te voeden.” Zo ging aanvankelijk een belangrijk deel van de zorg van de logeleden naar het bijstaan van weduwen en wezen van overleden logeleden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een aparte liefdadigheidsvereniging opgericht, Les Samaritains, die zich vooral richtte op hulp aan kleine nijveraars en kantoorbedienden omdat deze groepen door bestaande hulporganisaties vaak over het hoofd gezien werden. In de loop der jaren werd regelmatig geld geschonken aan sociale organisaties zoals het Algemeen Kledingwerk of Diesterweg’s Hulpkas. Er werd ook steun verleend aan slachtoffers van eenmalige gebeurtenissen zoals de grote overstroming in Nederland (1953), de mijnramp in Marcinelle (1956) of de opstand in Hongarije (1956). Geleidelijk aan evolueerde de hulpverlening van louter financiële steun naar meer maatschappelijk werk. Voorbeeld daarvan is de financiële en vooral logistieke steun aan Ofinka, een organisatie van de Odd Fellows die zorgt voor vakantiemogelijkheden voor gehandicapte kinderen.
Getuigenis van leden.

Op ons pad naar harmonie onder alle mensen respecteren wij, Odd Fellows, ieder mens zonder enig vooroordeel.

Een broederschap zoals de Odd Fellows van Antwerpen is een warme vriendenkring waarin samenhorigheid en solidariteit geen loze woorden zijn.